Dobsay András

1893-1981

dobsaygy-1 dobsaiutlsof-0

Gombosi születésű parasztember, kiemelkedő táncos egyéniség, aki a két világháború
között elsőként kezdeményezte a Gyöngyösbokréta mozgalomhoz való csatlakozást a
Délvidéken.
Az első Gyöngyösbokrétát 1936-ban tartották meg Gomboson. Az Ő munkájának és
koreográfusi ambícióinak köszönhető, hogy a gombosi néptánc színpadra kerülhetett
már a két világháború között.
Hosszú évtizedekig, egészen 1970-es évek végéig, atyai gonddal tanította a gombosi
gyermekeket táncolni. Pontosabban ápolva a Gyöngyösbokréta hagyományát, tanította
az általa megalkotott színpadi koreográfiákat. A hagyományos tánctípusok mellé
újakat vezetett be, melyek olykor egészen humorosan hatnak, ilyen például a Béka
tánc. Így emlékszik vissza erre az időszakra a falu legidősebb táncosa:
„Én a gyöngyöst mikor kezdtem táncolni tanulni, egy idős bácsi, körülbelül, mint én
mostan, hát nem volt ilyen idős, fiatalabb volt az öreg Dobsa. Ahun jártunk le volt neki
egy nagy szobája, az fütyült, mi meg két férfi összeálltunk és ott tanultuk ezt a ritka
buza… a nótákat.”
Dobsay Andrásnak nem csak a gombosi néptáncra, hanem a viseletre is nagy hatása volt.
Az ő kezdeményezésére jelent meg a faluban a székelyharisnya, melyet ő maga
szerzett be és melyet kizárólag a Gyöngyösbokréta táncosai viselhettek. Valamint
pártfogolta a női öltözet hímzett ruhadarabjait, ezáltal segítette az új elemek
beágyazódását a régiek közé.
Elhivatottságával megalapozta a Gyöngyösbokrétát Gomboson és közvetetten egész
Vajdaság területén, melynek közösségformáló hatása még napjainkban is kétségtelen.
Cs. Tóth Gabriella