Kápolna

A gombosi temető kápolna Horák Borbála bogojevai lakos alapítványának köszönhetően épült fel.

Borbála két évig élt özvegyi sorsban, szeretett férjének emlékével szívében, akitől olyan fiatalon el

kellett szakadnia. 1819-ben férjhez ment özvegy Rumi Andráshoz, s így második férje lett jóban-

rosszban társa. Kevés idő jutott a házaspárnak osztályrészül, másfél évig lehettek házasságban, mivel

Borbála 1821. március 30-n elhunyt. 1821. tavaszán 34 éves fiatalasszonyt temettek Bogojeván,

meggyötört szíve megnyugodott a sír hantjai alatt.

Borbála halála előtt 60 pengő – forintot helyezett el alapítványul a községi elöljáróságnál a temetőben

építendő kápolna céljaira. Sinkó plébános úr elhatározta, hogy felépítteti a kápolnát. A kápolna

tervrajzát Koczka Géza Szabadkán élő építész készítette el, a költségvetést pedig Sinkó plébános úr.

Az építkezési szerződést Mayek Antal apatini illetőségű kőműves és vállalkozó címmel és szakmával

rendelkező mesterrel kötötte meg.

Sinkó plébános úr a kápolna alapkövét 1899. március 30-án, Nagycsütörtökön. A kápolna belterének

hosszúsága 8,5 m, szélessége 4,5 m, keresztboltívének magassága 5 m, gót stílusban épült. A toronyba

június 20-án lett a 145 kg E hangú harang elhelyezve s megkondítva. A harangot Bodicsy Sándor

Baján élő harangöntő készítette. A harang egyik oldalán a Feltámadt Jézus alakja a győzelmi zászlóval,

másik oldalán pedig egy angyal volt látható, aki a harsonát fújja. A harangot a következő aláírás

díszítette: Feltámadunk a harsona szavára. A gót stílusban épített oltáron Jézus a keresztfán, jobbról a

Fájdalmas Szűzanyával, balról a szeretett tanítvánnyal, Jánossal látható.