Templom

Gombos első római katolikus temploma 1773-ban épült. A templom védőszentjévé az egyházi hatóságok Szent László királyt választották.
Az első gombosi templom vályogból épült, a tetőt pedig náddal fedték be. Az alacsony templomtornyot
deszkából építették fel, a padlót pedig vert föld borította. A toronyba két harang lett beépítve, melyeket
1755-ben és 1766-ban öntöttek Grazban. 1846-ban a templomot teljes egészében újjá kellet építeni, s az új templom alapkövét július 2.-án már el is helyezték, A toronyórát 1848. január 20-án helyezték el a toronyban.
1882-ben magasabb szintre emelték a templomtornyot.
A történetírás az 1959-edik, és 1960-adik években emlékezik meg a nagyobb méretű templom felújítási munkálatokról, amely a mostani állapotába kerül.
A templom mellett a plébánia könyvtára, berendezési tárgyai, egyes bútorzata már mind-mind a régmúlt hagyatéka, és egy-egy darabja figyelemre méltó. A könyvtár és a régi egyházi iratok leltározása még fennálló munka. A vallási és kegytárgyak feltérképezése és leírása megér egy külön tanulmányt.