Jung Károly

Jung Károly magyar költő, kritikus, műfordító, néprajzkutató, egyetemi tanár.
Munkásságát röviden összefoglalni lehetetlen. Kis megemlékezésünk csupán csak felvillantja
a hatalmas életmű egy szeletét, mely leginkább a szülőfalujához kapcsolódó munkásságát
mutatja be. Jung Károly a Magyar néprajztudomány kiváló folkloristája, aki 1944. június 26-án született Gomboson

„Kisiparos családban születtem, apám szobafestő és mázolómester volt, vagyis piktor, ahogy
mondták mifelénk, édesanyám szegényparaszti származású háztartásbeli és varrónő volt, a
még „parasztosan” járó asszonyok és lányok számára varrta a szoknyákat és blúzokat,
valamint az alsóneműt és a kontyot, vagyis fityulát, ahogy nálunk mondták.”

Az általános iskolát Gomboson járta ki magyar nyelvű osztályban. Középiskolai tanulmányait
Szabadkán végezte, majd kis kitérő után sikeres felvételt nyert az Újvidéki Egyetem
Bölcsészkarára, ahol a Magyar Tanszék hallgatója lett. Fiatal egyetemistaként szerencséje volt
az akkori magyar folklorisztika nagyjaitól tanulni, kik elindították néprajzkutatói pályáján.
Magiszteri dolgozatát szülőfaluja népszokásaiból írta, mely könyv formában is megjelent, Az
emberélet fordulói- Gombosi népszokások címen. Munkája úttörő volt, amelyet komoly
szakmai siker koronázott és, azóta is alapműnek számít a néprajz tananyagban. Doktori
disszertációban Gombos hiedelemvilágát dolgozta fel, de a témában más vajdasági
településről is születtek munkái. Továbbá a magyar népköltészet kutatója, aki a Délszláv
kölcsönhatások és párhozamok tükrében is vizsgálja a témát.

Cs. Tóth Gabriella

Az idézetek a Híd 2014. júniusi számában megjelent Kultúrtörténetek Jung Károly

tiszteletére (JUNG Károllyal SZŐKE Anna beszélgetett.